Browsing: Các Giống Chim

Các Giống Chim
Chim Sơn Ca

Họ Sơn ca (Alaudidae) là một họ chim dạng sẻ, sống ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng có giọng hót mê hoặc và kiểu bay liệng kì dị. Hình ảnh minh họa Chim sơn ca từ trước đến nay đã được các nhạc sĩ, văn sĩ đưa vào trong…