Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Ong

Kinh Nghiệm Nuôi Ong
Nuôi Ong Mật Ý

Nắm bắt cơ hội, mạnh dạn chuyển đổi, ông Đặng Văn Thể (Chùa Hang – Đồng Hỷ – Thái Nguyên) đã từ bỏ hơn 300 thùng ong mật nội chuyển hướng sang nuôi ong mật ngoại cho thu nhập gấp nhiều lần.. Đi chân đất, mặc bộ quần áo rằn ri,…

Kinh Nghiệm Nuôi Ong
Kỹ Thuật Nuôi Ong Lấy Mật

Nuôi ong lấy mật ngày nay rất phổ biến ở các vùng trên cả nước, con ong cho năng suất cao và mật ong bán rất được giá, các họ đói nghèo nhờ nuôi ong mật mà trở nên khấm khá hơn. 1. Thành phần đàn ong – Ong chúa:…