Browsing: Các Giống Lợn

Các Giống Lợn
Các Giống Lợn

I. Giống Lợn Nội. Lợn Móng Cái. Nguồn gốc : Hà Cối (huyện Đầm Hà), Tiên Yên (Đông Triều) tỉnh Quảng Ninh Phân bố ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó lan ra miền Trung và phía Nam. Hình thái : Màu sắc lông da trắng, lưng và mông…