Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Lớp Chim

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Dinh Dưỡng Trong Chăn Nuôi Gia Cầm

Với những đặc điểm sinh học như: thân nhiệt cao, cường độ trao đổi chất mạnh, tốc độ tiêu hóa thức ăn nhanh, tuần hoàn máu nhanh, hô hấp mạnh, linh hoạt và rất nhậy cảm với tác động của môi trường nên trong chăn nuôi gia cầm đòi hỏi…

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Ngăn Ngừa Gia Cầm Cắn Mổ Nhau

Thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh gọi hiện tượng cắn mổ nhau ở gia cầm là “cannibalism”. Biểu hiện của của hiện tượng này là con vật mổ, cắn xé, ăn thịt, lông và cơ quan nội tạng của đồng loại. Hiện tượng này xảy ra ở tất cả các…

1 2 3