Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Gà

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
10 Điều Lý Thú Về Quả Trứng Gà

Gà mái trung bình đẻ tới 270 quả trứng mỗi năm, trong khi mỗi quả trứng cần khoảng 24 giờ để hình thành trong con gà. Canxi cacbonat là chất liệu cấu tạo nên vỏ trứng, đây cũng chính là thành phần chính của chất làm giảm độ axit trong…

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Hiện Tượng Thay Lông Ở Gia Cầm

Ở các loài có lông vũ, hiện tượng rụng bộ lông vũ cũ, thay vào đó là một bộ lông vũ mới được gọi là sự thay lông. Hiện tượng này là một quá trình sinh lý bình thường xảy ra ở cả hai giới tính trống và mái. Sinh…