Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Gà

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
An Toàn Sinh Học Trong Trại Gà Giống

Bài này sẽ đem lại một cái nhìn tổng quát về vấn đề an toàn sinh học trong trại gà giống và đề cập đến các khái niệm, các quy trình thực hiện an toàn sinh học để phòng chống các bệnh thường xuất hiện trong bất kỳ hệ thống…

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Thả Vườn

Nuôi gà thả vườn là một trong các hoạt động chăn nuôi phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương. Làm thế nào để có đàn gà khỏe mạnh, mau lớn và việc chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao? 1. Chuẩn bị điều kiện nuôi: Chuồng trại: Chọn…

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Kỹ Thuật Nuôi “Úm” Gà Con

Có hai phương pháp nuôi gà con từ 1 ngày tuổi: phương pháp dùng gà mẹ nuôi con và phương pháp nuôi bộ còn gọi là úm gà con. 1. Dùng gà mẹ nuôi gà con Nguyên lý của phương pháp này dựa trên khả năng đòi ấp và sử…

Kinh Nghiệm Nuôi Gà
Tổ Chức Công Tác Giống Gia Cầm

1. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của công tác giống gia cầm là lựa chọn một cách cẩn thận, theo hướng xác định những cá thể có đảm bảo chắc chắn để nhân ra đàn con có những đặc tính mong muốn trong thời gian ngắn nhất, mang lại hiệu quả…