Browsing: Thú Y Cho Trâu, Bò

Thú Y Cho Lớp Thú
Bệnh Aujeszky Ở Bò

Bệnh Aujeszky còn gọi là bệnh giả dại (Pseudorabies) do một virus Herpes tấn công hệ thần kinh trung ương và các cơ quan như đường hô hấp. 1. Căn bệnh và dịch tễ: Căn bệnh là virus thuộc họ Herpesviridae, bộ gen gồm 2 sợi DNA và có envelop.…

Thú Y Cho Lớp Thú
Bệnh Colibacillosis ở Bê Nghé

Escherichia coli là vi khuẩn thường trú trong đường tiêu hóa của thú máu nóng và gặp ở khắp nơi trong môi trường chung quanh. Bệnh do E. coli có thể ở dạng khu trú trong ruột hoặc bại huyết và là bệnh gây tỷ lệ chết cao nhất ở…

Thú Y Cho Lớp Thú
Bệnh Nhiệt Thán Ở Trâu Bò

Bệnh nhiệt thán (Anthrax) xảy ra cấp tính hoặc quá cấp trên trâu bò, có đặc điểm bại huyết gây chết nhanh. Đây là bệnh động vật lây lan cho nhiều loài (Zoonosis) do Davaine (1850) phát hiện lần đầu tiên trên máu cừu bị bệnh. 1. Căn bệnh học:…

1 5 6 7