Browsing: Thú Y Cho Lớp Chim

Thú Y Cho Gà
Cúm Gia Cầm Và Phương Pháp Nhận Biết

Cũng giống như các bệnh thông thường khác, luôn có hai phương pháp giúp nhận diện 1 bệnh là dựa vào các triệu chứng lâm sàng, bệnh tích lúc mổ khám (gọi chung là nhận diện lâm sàng) và phương pháp thứ hai là nhận diện dựa vào các phản…

1 5 6 7