Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Lớp Thú

Kinh Nghiệm Nuôi Lợn
Kỹ Thuật Chọn Giống Heo Nhiều Nạc

Để có tỉ lệ nạc cao trên quầy thịt, cần phải có con giống cho nhiều nạc. Trên thế giới có nhiều nhóm heo giống cho nạc nhiều, những giống heo này đã được nhập vào Việt Nam từ lâu… Những giống heo đó đã được thuần dưỡng để thích…

Kinh Nghiệm Nuôi Lợn
Dinh Dưỡng Trong Chăn Nuôi Heo

Thức ăn và nuôi dưỡng là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất heo. Trong khi đó, thức ăn chiếm từ 70 – 75% tổng giá thành sản phẩm. Vì thế, đối với khẩu phần ăn của heo chúng ta cần phải tính toán sao cho có thể…

Kinh Nghiệm Nuôi Lợn
Tạo Khu Vực An Toàn PRRS Cho Trại

Tại Mỹ hiện nay có các cuộc vận động tận diệt PRRS theo từng khu vực. Hiệp hội chăn nuôi heo bang Minnesota và NPPC đã cam kết hỗ trợ việc tận diệt này. Giảm đàn ở các trại dương tính với PRRS, cải thiện đàn heo con và heo…

1 2 3 4 15